A hipnózisról kicsit bővebben

Ma már bizonyítottan cáfolják azt a kijelentést, hogy gondolkodásmódunkat teljes egészében a tudatos agyunk vezérli.

Tudnunk kell azt, hogy mindennapjaink döntéshozatalait nagyban befolyásolja a tudatalatti elménk, amely teljes egészében tartalmazza a megélt életélményeink érzelmi lenyomatait.

A tudatalatti emlékeink megismerését, érzelmi felismerések megtapasztalását, feltárását, holisztikus, alternatív, és komplementer jellegű hipnózisterápia alkalmazása során, terapeuta segítségével felszínre hozhatjuk, aki bevezet a tudatalattink rejtelmes világába.

A tudatalatti agyban tároljuk minden előző korokban megélt életeink, és jelen életünk összes emócióját, érzelmét. Ez, minden negatívan megélt és pozitívan átélt érzéseink befogadó- és tároló helye.

Hipnoterápiáim során egy megváltozott tudatállapotban a tudatalatti elmét szólítom meg, mely által a leghatékonyabb módon, és a leggyorsabban feltárom a problémák gyökerét.

Eredményeképpen választ kapunk betegségeink miértjére, azonnal észlelhető viselkedésünk pozitív irányú változása, tehát ezzel a módszerrel hirtelen, gyors gyógyulásokat érhetünk el.

Hogyan történik egy hipnózis ülés?

  1. A kölcsönös szimpátián és bizalmon alapulva, közös beleegyezéssel kezdünk neki a terápiának. Nyugodt körülményeket biztosítva, állapotfelmérést végzek, mely során megbeszéljük, hogy miért, milyen problémával keresett fel, mint terapeutát.

 

  1. Utána a páciens kényelmesen ülő, vagy fekvő pozícióba helyezkedik el, miközben a hipnózis technikáját használva irányítottan elkísérem, bevezetem a hipnózis világába, majd fokról-fokra mély transzállapotot idézek elő. (Terápiáim során a hipnotikus indukciók és az elmélyítés folyamatai tegező módban történnek.)

Mi a megváltozott tudatállapot, azaz transzállapot?

A megváltozott tudatállapot azt jelenti, hogy a terápia során a tudatos agy egy bizonyos része kikapcsol, pihen. A tudatalatti elme veszi át az irányítást. Ez azért szükséges, mert a gyógyulási folyamathoz elengedhetetlen azoknak az eddig rejtett érzelmi információknak az ismerete, melyek itt raktározódnak. A tudatalatti elmével együtt munkálkodva tudjuk a leggyorsabban feltárni problémáinkat, valamint a negatív érzelemvilág általi blokkolódásokat megszüntetni.

 

Mi történik a hipnózis ülés alkalmával?

Az ülés kezdetén kényelmes, nyugodt körülményeket teremtünk, majd a páciens számára egy alvás közeli állapotot idézek elő. Eközben folyamatosan beszélek, instrukciókat mondok. Olyan érzést tapasztal majd, mintha egy egyszerű meditáción venne részt. Néha kérdést teszek fel, és könnyedén tud majd válaszolni kérdéseimre.

Nagyon fontos, hogy az emberek tudják azt, hogy mi történik a hipnózis során, és ne féljenek elmenni egy hipnózis terápiára. Ami ott fog történni, az egyenesen a nagybetűs CSODA!

Hirtelen, gyors testi-lelki-szellemi jobbulások, és gyógyulások sora.

 

Mit jelent az, hogy irányítottan vezetem az ülést?

Az irányított vezetés azt jelenti, hogy folyamatosan beszélek a pácienshez, szavak, mondatok útján vezetem a terápiát. Hatékonysága abban rejlik, hogy így a páciens a leggyorsabb ütemben kerül az elmélyülés fázisába, a tudatalatti rezgésszintjére. Ekkor a legeredményesebb az együttműködésünk.

 

  1. A terápia végeztével kihozom, kivezetem a pácienst a hipnotikus állapotból a jelenbe, és röviden átbeszéljük az élményeket, megéléseiket.

Akár házi feladatot is kaphat, a jelen probléma mihamarabbi megoldásának céljából.

Meddig tart egy hipnózis ülés?

Az első kezelés során megismerem a páciens problémáját, ügyét, amit közösen átbeszélünk. Ezt követően egy lélektisztítási folyamatot vezetek le, mely szintén hipnózisban történik. Ez a kezelés 1 órát vesz igénybe.

Az ezt követő hipnoterápiás ülések időtartama is 1 óra, mely kapcsán célirányosan csakis a problémára összpontosítva feltárjuk az ügyhöz kapcsolódó tudatalattiban rejtetten megbújó információkat.

Amennyiben felmerül a reinkarnációs technika szükségessége, több órát is igényelhet a terápia.

A kezelés során természetesen mindig figyelembe veszem az adott ember saját tempóját, mely egyénileg a problémája súlyától függően változó lehet, így előfordulhat az, hogy ezáltal a kezelése több időt vesz igénybe, mint az általánosan meghatározott.

Hány ülésre van szükség a probléma megoldásához, és milyen időközönként javallott ismételten kezelésre jönni?

Minden ember más és más, valakinek több, valakinek kevesebb ülésre van szüksége traumájának oldásához. Vannak olyan komolynak vélt problémák, melyeknél azt gondoljuk, hogy több találkozásra lesz majd szükségünk, és kiderül, hogy pár üléssel megoldódik a „csomó”.

Alapjait tekintve az első lélekoldásnak nevezett hipnózis ülésen kívül, három terápiás ülést javaslok. Természetesen ez a páciens igényeit figyelembe véve, lehet több alkalom is.

Két hipnoterápiás ülés között javasoltan, 1-2 hét szünetet ajánlott tartani.

Prevenciós célból évente a fent leírtaknak megfelelően javallott 1+3 terápiás ülést tartani.

Gyermekeknek ajánlott-e a hipnózis?

Igen, 10 éves kortól már lehetséges terápiát végezni gyermekeken. Stressz, trauma levezetésén keresztül, akár képesség-, készség-, erőnlét-, kitartás- stb. fejlesztésében is. Nagyon jó eredmények várhatóak és érhetők el gyermekterápiák esetében!

Mi a kizáró ok, amikor nem fogadhatja a hipnotizőr a pácienst?

Abban az esetben, ha a páciens pszichiátriai kezelés alatt áll, vagy erős antidepresszáns szert szed, nem lehet kezelésben részesíteni. Akkor sem, ha terápiát megelőzően bármilyen tudatmódosító-, élvezeti szert juttatott szervezetébe.